Kjetil Fagerli er usikker på om det er han eller brannsjefen i Senja som er brannsjef i Målselv:

Er usikker på om han fortsatt er brannsjef: – Føler at jeg er parkert på sidelinja

10. juni vedtok kommunestyret i Målselv å inngå et brannvernsamarbeid med Senja kommune som også innebærer at Senja-brannsjefen blir brannsjef i Målselv. Men brannsjefen i Målselv føler seg ikke involvert i prosessen. Og nå er han usikker på om han fortsatt er brannsjef.

PARKERT:  Kjetil Fagerli er slett ikke fornøyd med prosessen som ledet opp til kommunestyrets vedtak om å frata han brannsjefansvaret og overlate funksjonen til brannsjefen i Senja. Målselv-brannsjefen føler seg parkert på sidelinja i prosessen, og er oppriktig usikker på om han fortsatt er brannsjef i Målselv. Men det er han, slår både Målselv kommune og Senja-brannsjefen fast. 

nyheter

– Jeg er ansatt i sei 100 prosent stilling som brannsjef i Målselv og forholder meg til det. Men i kommunestyrevedtaket som ble gjort 10. juni slås det fast at kommunestyret delegerer sine oppgaver etter brann- og eksplosjonsloven til kommunedirektøren fra 10. juni, mens kommunedirektøren videre delegerer sin myndighet til brannsjefen i Senja kommune, sier Kjetil Fagerli.

Han har vært ansatt i brannvesenet i Målselv siden 2010. Først som brannkonstabel, og etter en periode som overbrannmester ble han for om lag tre år siden ansatt som brannsjef med ansvar for branntjenesten i hele kommunen.