Klima- og miljøministeren stakk hodet inn i bjørnens hule:

– Tar ikke innover seg at forvaltninga er ute av kontroll

– Jeg er glad for at statsråden var klar på at det ikke skal være bjørn hos oss. Men statsråden tar ikke innover seg at rovdyrforvaltninga er ute av kontroll.

UTE AV KONTROLL: Salangenbonden Terje Paulsen (t.v.) mener rovdyrforvaltninga er ute av kontroll og at det må rettes større oppmerksomhet mot at den grenseoverskridende bjørnestammen. Dette ga han da også klart uttrykk for overfor klima- og miljøministeren i Øverbygd onsdag. Her er Paulsen i samtale med leder av rovviltnemnda i region 8, John Karlsen.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Det sa Salangen-bonden Terje Paulsen til Folkebladet etter onsdagens bjørnemøte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på Filmcamp i Øverbygd i Målselv. Under det knapt timelange møtet fikk bønder tillitsvalgte og forvaltere på ulike nivå gi sitt syn på rovdyrforvaltninga i kjølvannet av en forsommer der bjørn har slått sau i Bardu, Lavangen og Salangen, og der det er blitt skadefelt til sammen tre bjørner. Statsråden ga på sin side etter møtet uttrykk for at det gjorde inntrykk på ham å høre beretningene fra bønder som har tapt beitedyr til bjørn. men han slo også fast at det er krevende å balansere forvaltninga av en liten bjørnestamme opp mot behovet for å ta ut skadedyr.

– Det gjør sterkt inntrykk å høre fra bønder som har funnet ihjelreven sau. Vi skal unngå slike situasjoner, og derfor er det viktig å raskt gi løyve til skadefelling og at vi lykkes med felling. Det har vi gjort her i år, og det er bra. Men samtidig så har vi en krevende situasjon med få bjørn i Norge, og det er en grense for hvor mange vi kan felle. Men vi gjør så godt vi kan for å være imøtekommende overfor lokalbefolkninga, sa statsråden etter møtet.