Høyere makrellkvote åpner for nye muligheter

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i makrellreguleringene for 2021, og fiskeri- og sjømatministeren oppfordrer flåten til å utnytte mulighetsrommet og fiske mest mulig av årets kvote i norske farvann.

ENDRINGER I MAKRELLREGULERINGENE: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.   Foto: FOTO: NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

nyheter

Bakgrunnen er departementets beslutning 27. mai om å fastsette forhøyet norsk makrellkvote for 2021 til 298 299 tonn. Etter bytter med andre land er den norske kvoten for 2021 nå på 304 648 tonn.

– Brexit og manglende adgang til britisk sone har skapt store utfordringer for makrellflåten, men den forhøyede norske makrellkvoten for 2021 åpner for nye muligheter. Den norske kvoten for 2021 er som kjent basert på makrellens stigende sonetilhørighet i norske farvann. Jeg vil derfor oppfordre flåten til å utnytte mulighetsrommet vi nå får og fiske mest mulig av årets kvote i norske farvann, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.