Kommunestyret vedtok fortsatt desentralisert tjenestetilbud for flyktninger i Senja:

– Et viktig vedtak for helheten i kommunen

For Arbeiderpartiets Arnold Nilsen handlet saken først og fremst om helheten og desentraliteten i den nye storkommunen. Derfor er han veldig glad for at flertallet i kommunestyret vedtok å opprettholde et denstralisert tjenestetilbud for flyktninger i alle de fire "gammelkommunene".

FORNØYD: Arbeiderpartiets Arnold Nilsen er glad for at flertallet i kommunestyret gikk inn for at det fortsatt skal være et tjenestetilbud for læring og integrering av bosatte flyktninger på Stonglandseidet, i Gryllefjord og i Senjahopen, så vel som på Finnsnes.  Foto: Privat

nyheter

Rådmannen foreslo å kraftsamle opplæringstilbudet for flyktninger på Finnsnes, og det politiske fagutvalget fulgte hans innstilling. Men formannskapet snudde opp ned på vedtaket, og torsdag valgte flertallet i kommunestyret å følge formannskapets råd. I tillegg vedtok også kommunestyret at Senter for læring og integrering (SLI) skal jobbe for å øke antallet praksisplasser i bedrifter i hele kommunen, for slik å legge til rette for bedre integrering.

– Jeg er glad for sluttresultatet, for dette er et viktig vedtak for helheten i kommunen. Vi må huske at utganspunktet her var den intensjonsavtalen som lå til grunn for å opprette Senja kommune, for i bakteppet for den avtalen var det viktig for Berg, Torsken og Tranøy at bosetting av flyktninger skulle skje i hele kommunen. Ja, dette var rett og slett viktig for at de ville gå inn i samarbeidet om nykommunen, sier Arnold Nilsen.