Bardu avviser millionkrav: Renovering av svømmehall kan havne i retten

I mars slo Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fast at Bardu brøt regelverket da kommunen valgte entreprenør for ombygging og renovering av svømmehallen. Nå har en tapende tilbyder fremmet et krav om erstatning på nesten sju millioner, men dette kravet avviser kommunen.

AVVISER: Kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø avviser at Bardu kommune har noe erstatningsansvar overfor aktører som ikke nådde opp i anbudskonkurransen om renovering og ombygging av svømmehallen på Setermoen. Ett av firmaene som ikke nådde opp har fremmet et krav overfor kommunen på nærmere sju millioner, og nå kan saken havne i retten.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Vi har avvist kravet gjennom vår advokat. KOFA-avgjørelsen er tydelig på at vi ikke har noen erstatningsplikt, så derfor kan vi ikke se at det er grunnlag for dette kravet, sier kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø.


Strid om anbudskonkurranse Bardu svømmehall:

Bardu kommune klaget inn for KOFA

Entreprenørselskapet Sør Mur & Bygg AS mener Bardu kommunes tildelingskriterier i anbudsrunden var uklare og at selskapet burde fått tildelt kontrakten ettersom de leverte tilbudet med den laveste prisen. Dermed havnet saken i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).


Ulovlig tildelingskriterium

Det er firmaet Sør Mur & Bygg AS (SMB) som har framsatt kravet gjennom advokatfirmaet Bahr, og årsaken er kort fortalt som følger: Da kommunen lyste ut anbudskonkurranse på renoveringa av bassenget kom det inn tre tilbud. Disse lå prismessig fra drøyt drøyt 30 millioner kroner til nærmere 42 millioner, og i tildelingtskriteriene var det slått fast at pris skulle vektes med 50 prosent og kvalitet med 40 prosent. SMB hadde levert lavest tilbud med en pris på drøyt 30,6 millioner kroner, men Bardu valgte likevel å gi tilbudet til Viking Entreprenør AS, som leverte et tilbud på knapt 36,8 millioner.