Disse har søkt dispensasjon til torskeoppdrettslokaliteter

Senja kommune har mottatt ni dispensasjonssøknader til nye torskeoppdrettslokaliteter. 

  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

I mars vedtok Senja kommunestyre kommuneplanens arealdel for kysten. På grunn av manglende søkelys på lokaliteter for oppdrett av nye marine arter, skrev de i vedtaket at kommunen vil være positiv til å behandle dispensasjonssaker.

Innen tidsfristen 1.mai har Senja kommune mottatt ni dispensasjonssøknader til nye torskeoppdrettslokaliteter fra tre forskjellige selskap: