Første bjørnefall i Bardu på 12 år

Mandag kveld lyktes skadefellingslaget med å ta ut den første av bjørnene det er gitt fellingstillatelse på. Men bjørnejakta er ikke over med det.

SKUTT:  Denne drøyt 80 kilo tinge binna ble felt nederst i Sørdalen i Bardu mandag kveld.  Foto: Privat

nyheter

– Vi fikk et bilde av en bjørn på viltkamera ved 19-tida, og da fikk fellingslederen organisert mannskap. Det ble brukt to løshunder i søket, og disse fikk los ganske fort. Bjørnen ble så felt på drøyt 300 meters høyde i Storfjellet ovenfor Lunde nederst i Sørdalen, sier regional fellingsleder for Statens Naturoppsyn (SNO) i Nord-Norge, John-Ivar Larsen.


Har funnet 20 sau drept av bjørn — jakter slagbjørn over tre kommuner

Hittil har bønder i Bardu, Salangen og Lavangen funnet minst 20 kadaver av sau som er drept av bjørn.


Det er gitt fellingstillatelse på i alt tre bjørner som har tatt sau i Bardu, Lavangen og Salangen, og to av disse kan felles i Bardu.