Har funnet 20 sau drept av bjørn — jakter slagbjørn over tre kommuner

Hittil har bønder i Bardu, Salangen og Lavangen funnet minst 20 kadaver av sau som er drept av bjørn.

JEGERNE I GANG: Skadefelling på tre bjørner foregår nå i nabokommunene Lavangen, Salangen og Bardu med langt over tusen sau og rein på beite. Jaktlagsleder i Salangen og Lavangen, Ernst Kjetil Eriksen foran. Minst 20 sau er dokumentert drept av bjørn.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Lørdag ga Statsforvalteren tillatelse til skadefelling på hele tre bjørner i kommunene med over tusen beitende sau og rein.

– Forvaltninga er ute av kontroll, sier Arve Borch i Lavangen som har funnet åtte av sine sauer maltraktert i marka.