Jakter på tre bjørn i tre kommuner

I løpet av dagen er det gitt fellingstillatelse på to bjørner til i Lavangen, Salangen og Bardu.

JAKTA I GANG: Nå jaktes det på en hannbjørn i Salangen og Lavangen. Bjørnejakta i Bardu er utvide med et dyr til slik at det totalt skal jaktes på tre bjørner i tre kommuner.    Foto: Ulf Antonsen

nyheter

– Det er nå dokumentert elleve sau drept av bjørn i Salangen og Lavangen. På bakgrunn av det har Statsforvalteren i Troms og Finnmark innvilget en skadefellingstillatelse på en bjørn, binne med unger er unntatt for felling. Vi forventer at det er en hannbjørn som tar sau på Lavangseidet,sier seniorrådgiver Andreas Røsæg hos Statsforvalteren.


Bjørnen dreper sau i tre kommuner og er observert i to av dem

Flere bjørner og kadaver er observert i Salangen, Lavangen og Bardu ifølge Statens naturoppsyn. Totalt i de tre kommunene er det nå funnet 20 sau drept av bjørn. Bønder frykter det er flere kadaver i marka.


Siden det også er store tap av sau på begge sider av Østerdalen i Bardu, ble det lørdag ettermiddag gitt en utvidelse på skadefellingen der med en bjørn til, slik at det nå jaktes på to bjørner her. Heller ikke i Bardu kan binne med unge felles.