Skoleavgjørelse til høsten

Arbeiderpartiet og Høyre la fram en plan for å frigjøre 45 millioner budsjettkroner. Den ville ikke Senterpartiet og Venstre være med på.

NEDSTEMT IGJEN: Regina Alexandrova har over tid vært en pådriver for å endre skolestrukturen i Bardu. Men også ved denne korsveien ble Høyre-politikerens forslag nedstemt. Flertallsvedtaket innebærer at administrasjonen skal utrede skolestrukturen og at politikerne skal behandle saken til høsten.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Jeg beklager at Senterpartiet ikke kan være med på noen av punktene Høyre og Arbeiderpartiet kommer med, og heller velge å kjøre et helt eget opplegg, sa Høyres Regina Alexandrova, før hun på vegne av Høyre og Arbeiderpartiet lanserte et detaljert forslag for å ta et kvantesprang mot større økonomisk handlingsrom i Bardu.

45 millioner

Forslaget var i 11 punkter, og innebar blant annet at grendeskolene i både Øvre Bardu og Nedre Bardu legges ned fra høsten 2022, at høring vedrørende Øvre Bardu iverksettes førstkommende høst, at barnehagene videreføres begge nevnte steder og at bygningsmassen som i dag huser skolen i Øvre Bardu tas i bruk til utvidet barnehagedrift for å ivareta økt behov på Setermoen. Videre ønsket man også å utrede konsekvenser og kostnader ved å slå sammen barne- og ungdomsskolen på Setermoen til én enhet med felles ledelse, og og med frigjorte midler i sikte ønsket man også å få vedtatt oppstart av omsorgsboliger med smartteknologi høsten 2022. Alt i alt ble innsparingene i forslaget stipulert til 45 millioner kroner, og Ap og Høyre ønsket å be kommunedirektøren lage et forslag for den helhetlige bruken av disse pengene. Men slik blir det altså ikke