Saksøker staten for å få råderett over millioner

Bardu kommune anlegger søksmål mot staten for å få innført fjelloven i kommunen. Det besluttet flertallet i kommunestyret torsdag.

GÅR TIL SØKSMÅL: Ordfører Toralf Heimdal og resten av senterpartigruppa i kommunestyret har talt. Dermed er det nå klart at Bardu kommune går til rettssak mot staten for å få anledning til å innføre fjelloven og velge et lokalt fjellstyre.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Vi har ventet siden 1995 på å få innføre fjelloven og få valgt fjellstyre. Tida er nå inne for lik behandling av hele Norge, og jeg er helt overbevist om at vi vil vinne fram, sa ordfører Toralf Heimdal, før senterpartiflertallet i kommunestyret stemte for at kommunen skal gå til søksmål mot staten. ved Landbruks- og matdepartementet.

Kravet er at fjelloven skal gjelde i Bardu kommune, og at kommunens vedtak om å opprette fjellstyre er gyldig. I vedtaket heter det også at utgifter til den juridiske prosessen skal dekkes over kommunens kraftfond.