Fordeler 2,7 millioner kroner til følgende 31 bedrifter i Senja

Senja kommune fikk tre millioner kroner til å fordele til kriserammede bedrifter i kommunen. Nå har formannskapet bestemt hvilke bedrifter som får tilskudd.

STOR SØKNADSMENGDE: Næringsavdelingen i Senja kommune har gått igjennom mange søknader til koronarammede bedrifter den siste tiden. – Fra næringsavdelingen er vi meget godt fornøyd med at Senja kommune fikk nærmere tre millioner kroner som kunne tildeles til kriserammede bedrifter. Det var en stor søknadsmengde, noe som viser at disse midlene er viktige, sier konstituert næringssjef Hege Vigstad (til høyre). Til venstre ser vi saksbehandler og rådgiver næring Rikke Steiro.   Foto: Senja kommune

nyheter

Senja kommune har totalt fått over tre millioner kroner i statlige midler til kommunal kompensasjonsordning for å fordele til kriserammede lokale bedrifter. Målet med ordningen er at kommunene skal kunne avhjelpe situasjonen for de lokale virksomhetene som er hardt rammet av smitteverntiltak.

Tidligere i vinter vedtok formannskapet hvilke retningslinjer man skulle følge i tildelingen. Det ble bestemt at reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger, vekst- og oppstartsbedrifter, og destinasjonsselskap og felles reiselivstiltak skal prioriteres i tildelingen. Formannskapet vedtok samtidig at Visit Senja Region skulle få 300.000 kroner av midlene for å markedsføre Senjaregion.