Har gitt fellingstillatelse for bjørn i Bardu

Statsforvalteren har gitt fellingstillatelse etter at sau i år igjen har blitt tatt av bjørn i Bardu.

BJØRN: To eller tre sauer har blitt tatt og drept av bjørn i Bardu til nå denne sommeren.  Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no (Illustrasjonsfoto)

nyheter

Statens naturoppsyn (SNO) undersøkte i år en sau i som sannsynligvis ble drept av bjørn 8. juni i Østerdalen, og senere en som sannsynligvis ble drept 10. juni. I tillegg har SNO mottatt bilder av et helt utspist kadaver, som de ikke har undersøkt.

– Vi legger det tilfellet inn som ukjent dødsårsak, men utelukker ikke bjørn, forteller Emil Halvorsrud som er regional rovviltansvarlig i Troms.