Fordeler ti millioner til bedrifter

Troms og Finnmark fylkeskommune skal i løpet av 2021 fordele 15 millioner kroner til bedriftsintern opplæring, og det er fremdeles penger i potten.

OPPFORDRER: Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), oppfordrer små og mellomstore bedrifter i Troms og Finnmark til å søke tilskudd til bedriftsintern opplæring.  Foto: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

nyheter

Troms og Finnmark fylkeskommune skal i løpet av 2021 fordele 15 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Midlene skal gå til små og mellomstore bedrifter som har opplæringsbehov grunnet omstilling, og særlig koronarammede bedrifter er prioritert.

Fylkeskommunen har så langt i år mottatt 50 søknader på midler til bedriftsintern opplæring. Så langt har 30 bedrifter fått innvilget tilskudd, syv har fått avslag og 13 søknader er under behandling. Det er ingen søknadsfrist på midlene og behandlingstiden er to til fire uker.