Vil ha stemningsskifte i målselvpolitikken

Den ene er erfaren og den andre helt ny. Men de deler oppfatning om stemninga i kommunestyret i Målselv. Og de er skjønt enig om at det hadde vært bra for kommunen dersom politikerne i større grad hadde evnet å se det store bildet heller enn å grave seg ned i detaljer og uenighet.

DÅRLIG STEMNING:  Rødts May-Tove Pryneid (t.v.) er fersk i målselvpolitikken, mens SVs Benedicte Rørholt er langt mer erfaren. De reagerer begge på stemninga som i den senere tid har preget kommunestyret, og håper at både posisjonen og opposisjonen kan ta seg på tak for å fremme et mer konstruktivt klima i kommunens øverste organ i framtida. Her er de to i samtale med Senterpartiets gruppeleder Ole K. Vorhaug i kommunestyret i forrige uke.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

I lørdagens utgave i Folkebladet gikk Målselvs varaordfører Martin Nymo (H) ut med ei bredside mot navngitte opposisjonspolitikere som han mener opptrer lite konstruktivt og er mer opptatt av å dyrke konflikt enn av å dra lasset sammen til beste for Målselv. "Det ser ut som en kampanje for å svekke ordførerens autoritet" sa Nymo blant annet, og han begrunnet dette med at enkelte politikere synes å være mer opptatt av flisespikkeri, formaliteter og å dyrke en konfliktkultur som i sum bidrar til å delegitimere ordførerens autoritet, til lange møter og til dårlig stemning i kommunens øverste organ. Benedicte Rørholt (SV) og May-Tove Pryneid (Rødt) er blant opposisjonspolitikerne som representerer partier som gikk klar av Nymos kritikk, men de kjenner igjen bildet han tegner. Men ansvaret er de ikke like sikker på at Nymo plasserer på riktig sted.

Ordførerens ansvar

– Det er ordføreren og posisjonens ansvar å samle oss. Ordføreren er vår leder i kommunestyret, og det er hans oppgave å gå foran og virke samlende, sier May-Tove Pryneid.