Får flashback etter drukningsulykken

Hermod Dørum har sjøl opplevd å ha krøpet ut på farefull vår-is for å berge en hund. Han oppfordrer alle til å være forsiktig på isen i fjellet nå og flomstore elver.

VÆR FORSIKTIG: Hermod Dørum som er ivrig jeger og fisker får flashback fra tøffe opplevelser som brannmann og fra en tur der han må berge en hund på tynn vår-is når han hører om drukningsulykker under lignende forhold. Her ved den flomstore Sagelva i Salangen  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Med flere drukningsulykker nylig, får Hermod Dørum fra Salangen minner fra en tur i indre Troms til Anajavatnet i ungdommen. Sammen med en kompis skulle de utfordre stor-røya i det viden kjente fiskevatnet som så mange andre.


Frigir navnet på den omkomne

Det var 64 år gamle Anton Johan Heggås fra Bardu som ble funnet omkommet i Masterbakkvatnet i Bardu i natt.


– Isen består nærmest av stolper eller nåler i månedsskifte mai/juni og man kan nærmest slå hull i den flere steder, forteller han. Dermed valgte de å fiske på så grunt vatn at dersom uhellet var ute, så kunne de stå botn.