Svarer på kritikk om gruvedrift: – Vi ønsker et godt samarbeid

Etter at Folkebladet publiserte et åpent brev sendt til Senja kommune, der Skaland Graphite kritiseres for måten de planlegger en mulig oppstart av gruvedrift i Bukken og omkringliggende områder på Nord-Senja, ønsket daglig leder i selskapet å kommentere dette.

SAMARBEID: Daglig leder i Skaland Graphite, Ole Martin Otterlei, sier at de forsøker å informere så godt de kan når de legger planer for nye gruveområder.   Foto: Lars Olav Rege

nyheter

I 2020 inngikk Senja kommune en avtale med Skaland Graphite AS om å få å lete etter grafittforekomster på eiendommen Fjellheim ved fjellet «Bukken» og omkringliggende arealer. Leieavtalen med Senja kommune og Statsskog har en varighet på fire år, med opsjon på to år.

Nå er man kommet så langt at selskapet skal gå i gang med feltundersøkelser i området. De skal plukke stein, for så å sende den til labanalyse for å danne seg et bilde av hvor interessant området er i forhold til å utvinne grafitt. Det er derfor for tidlig å konkludere med om det blir noen gruvedrift i området eller ikke, men daglig leder i Skaland Graphite, Ole Martin Otterlei, har stor tro.