Oransje flomvarsel for deler av Troms og Finnmark

NVE sender ut oransje flomvarsel for deler av Troms og Finnmark fra og med lørdag morgen.
nyheter

Det er stor snøsmelting etter en lang periode med varme som er årsak til det oransje flomvarselet, melder NVE.

Oransje farevarsel betyr fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.