Vedtok ungdomssatsing

Det tok tid, men til slutt ble kommunestyret enig om både ei utekontaktstilling og en møteplass for ungdom på Bardufoss og i Øverbygd.

ENIG: Det var en del diskusjon om møteplasslokalisering, men til slutt ble May-Tove Pryneid, Benedicte Rørholt, Ole K. Vorhaug og de øvrige kommunestyrepolitikerne enig om ei ungdomssatsing som både inkluderer ei utekontaktstilling og møteplasser for ungdom i Øverbygd og på Bardufoss.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Utekontaktstillinga gikk det fort å bli enig om , for der kunne kommunalsjef Elin Aas opplyse om at fireårig prosjektfinansiering fra Statsforvalteren er på plass.

Dermed ble det vedtatt å opprette ei hel stilling som utekontakt/miljøterapeut for ungdom, og stillinga skal fullfinansieres kommunalt etter at prosjektperioden er over.