Målselv forblir i det Bardu-baserte legevaktsamarbeidet:

– Jeg er veldig glad for dette vedtaket

Det har tatt sin tid og engasjementet har vært stort, men torsdag vedtok et enstemmig kommunestyre at Målselv skal forbli i det interkommunale samarbeidet om ei legevakt i Bardu. Det er LHL-leder Mari-Ann Bakke glad for. Av to grunner.

TOMMELEMN OPP FOR BARDU: Leder i LHL Målselv, Mari-Ann Bakke, er veldig glad for at Målselv til slutt landet på å forbli i et Bardu-basert legevaktsamarbeid. Hun mener vedtaket er fornuftig både i et Målselv-perspektiv og i en regional sammenheng.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Ja, jeg er veldig glad for dette vedtaket, for jeg tror ikke politikerne har tenkt ordentlig gjennom hva som hadde blitt konsekvensen dersom Målselv, som en stor kommune og en bærebjelke for samarbeidet, hadde trukket seg ut, sier Bakke.

Tidligere denne uka gikk hun, sammen med sine LHL-lokallagslederkolleger i Bardu, Salangen og Lavangen, ut med ei klar anbefaling og en advarsel i et leserinnlegg i Folkebladet, og hun er nå lettet og glad over at målselvpolitikerne til slutt landet som de gjorde.