Norges Fiskarlag reagerer på nytt sjømat-utvalg

Lederen i Norges Fiskarlag reagerer på at verken fiskere eller salgslag er representert i utvalget som skal gi råd om sjømatprodukter i Norge.

REAGERER: Manglende representasjon av fiskere og salgslag er årsaken til at Norges Fiskarlag mener at fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H), må ta grep og utvide sjømat-utvalget, som ble oppnevnt tirsdag.  Foto: FOTO: JAN-ERIK INDRESTRAND, NORGES FISKARLAG

nyheter

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) må utvide utvalget som tirsdag ble oppnevnt for å gi råd om sjømatprodukter i Norge, mener leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

– Fiskerne er tilgodesett å være referansegruppedeltagere. Dette gir ikke et godt grunnlag for et helhetlig råd som dekker hele verdikjeden, mener Ingebrigtsen.