Klokken 12 vil over halvparten av befolkningen høre denne høye lyden

Onsdag 9. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

VARSLING: Klokken 12. 00 vil du høre høye varslingssignal fra denne tyfonen.   Foto: Foto: Odd Skarbomyr, DSB

nyheter

Det er cirka 1.250 tyfoner i Norge som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret i en pressemelding.