Disse skal sitte i det nye sjømat-utvalget – skal gi råd for bearbeiding i Norge

Regjeringen har satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge. Ingen i utvalget er fra Norges sjømathovedstad.

LEDER: Utvalgsleder Kathrine Tveiterås med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.  Foto: NTB

nyheter

I en pressemelding tirsdag fra nærings- og fiskeridepartementet opplyses det hvem som skal utgjøre det nye utvalget som regjeringen har satt ned. Utvalget skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge.


Norges Fiskarlag reagerer på nytt sjømat-utvalg

Lederen i Norges Fiskarlag reagerer på at verken fiskere eller salgslag er representert i utvalget som skal gi råd om sjømatprodukter i Norge.


– Fiskeriressursene langs kysten vår skaper tusenvis av arbeidsplasser og verdier for milliarder av kroner. Nå setter vi ned et utvalg for å få råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, og enda mer bearbeiding av fisken her hjemme, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.