Stor snuoperasjon: Har tatt ned drifta med 12 millioner

Fra et underskudd på 3,9 millioner i 2020 er Sørreisa kommune igjen på tur til å skaffe seg et økonomisk handlingsrom. Ordfører Jan-Eirik Nordahl (Ap) berømmer jobben som er gjort.

KOMMUNESTYRE: Under kommunestyremøtet i Sørreisa torsdag 25. mars, som ble avholdt via Teams og sendt direkte på Folkebladet-TV, uttalte ordfører Jan-Eirik Nordahl at budsjettkuttene ville smerte. Fv: Varaordfører May-Tove Grytnes (Ap), ordfører Jan-Eirik Nordahl (Ap) og konstituert rådmann Truls Meyer.   Foto: Folkebladet-TV / Robin Ali Wahl

nyheter

Sørreisa kommune hadde ei formidabel utfordring da budsjettet for 2021 skulle sys sammen høsten i fjor. Kommunen manglet nesten 15 millioner kroner for å komme i mål. Noe greide man å løse ved å bruke opp 4 millioner kroner som sto på fond, men det gjensto fortsatt å finne inndekning for 11,6 millioner kroner.

Politikerne var klar på at drifta måtte tas ned.