Torsdag vedtar kommunestyret Målselvs framtidige legevakttilknytning:

Lander på fortsatt Bardu-samarbeid

25. mai vedtok Høyre/Sp-flertallet i formannskapet å avslutte legevaktsamarbeidet med Bardu fra nyttår og gå videre med enten et Senja- eller et Balsfjord-basert alternativ. Knapt to uker senere har det snudd, og nå tyder alt på at kommunestyret torsdag vedtar å fortsette samarbeidet om ei Bardu-basert legevakt.

ENDER I BARDU: I formannskapet 25. mai stemte både Sp-ordfører Bengt Magne Luneng og Høyre-varaordfører Martin Nymo for å utelukke videreføring av legevaktsamarbeidet med Bardu. Torsdag vil de etter alle solemerker bidra til at denne løsninga blir Målselvs foretrukne også etter nyttår.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Det ser nå ut til at vi skal greie å bli enig og ta en avgjørelse i kommunestyret torsdag. Høyre vil da gå for å fortsette samarbeidet med Bardu, og det jobbes nå med å få på plass et omforent forslag som kan vedtas i kommunestyret, sier varaordfører Martin Nymo.

Ordfører Bengt Magne Luneng sier imidlertid at Senterpartiet ennå ikke har hatt gruppemøte og at han ikke ønsker å flagge hva han vil anbefale partiet å gjøre, men han slår fast at han har snakket med andre partier og er innstilt på å finne ei omforent løsning. Og ingenting tyder på at den omforente løsninga er å finne andre steder enn der legevakta er i dag. På Setermoen i Bardu.