Teststasjonen på Silsand:

Innfører ny og mindre ubehagelig testmetode

Teststasjonen på Silsand innfører en ny metode for koronatesting av barn. Metoden skal være raskere og mindre ubehagelig.

TESTSTASJON: Nå vil mindre barn kunne ta en raskere og mindre ubehagelig koronatest på testasjonen på Silsand.   Foto: Mathias Brobakk Nordgård

nyheter

– Grunnen til at vi innfører denne metoden, innleder smittevernlege Karsten Kehlet, er fordi vi har fått et inntrykk av at det kan være en viss skepsis fra foreldre knyttet til å teste sine barn. Det kan ha med å gjøre at man ut ifra erfaring eller kjennskap vet at testen er ubehagelig. For å få flere barn til å teste seg har vi derfor innført en metode som både er raskere og mindre ubehagelig, sier han og utdyper.

– Tidligere ble alle testet med en prøve som ble tatt i hals og deretter i indre deler av nesen. Det er imidlertid nå åpnet opp for at mindre barn nå testes i ytre deler av nesen, opplyser han.