Bardu vil gjøre det 226.000 kroner billigere for Målselv å fortsette legevaktsamarbeidet:

– Jeg håper dette er nok

Bardu dekker hele husleia og styringsgruppa pålegger Interkommunal legevakt Bardu et rammenedtrekk på tre prosent. Dette gjør det rimeligere for de fem øvrige kommunene å bli med videre i samarbeidet, og ordfører Toralf Heimdal håper at et utgiftskutt på 226 000 vil få Målselv til å snu og vende legevaktnesen sørover mot Bardu igjen.

FRIR TIL MÅLSELV: Barduordfører Toralf Heimdal håper at et utgiftskutt på 226 000 kroner vil få Målselv til å forbli i et Bardu-basert legevaktsamarbeid. – Jeg ønsker sterkt at Målselv skal være med i samarbeidet videre, sier han.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Fra politisk side kan vi ikke detaljstyre legevakta, men jeg føler nå at vi har gjort det vi kan for å trimme ned utgiftene så mye som mulig og samtidig videreføre ei god legevakt, sier barduordfører Toralf Heimdal, som ikke legger skjul på at han håper utgiftsreduksjonen vil få Målselv-politikerne til å tenke seg om på nytt.

– Ja, jeg håper dette er nok. Jeg ønsker sterkt at Målselv skal være med i samarbeidet videre, og det har jeg også kommunisert direkte til ordføreren i Målselv. Jeg ønsker mer interkommunalt samarbeid som et alternativ til kommunesammenslåing, og jeg synes da heller at Målselv og Bardu burde øke samarbeidet heller enn å trappe ned. Derfor ser vi også på muligheten for et felles plankontor for Bardu og Målselv lokalisert til Målselv, for det er jo slik at når man skal samarbeide med andre så må man både gi og ta, sier Heimdal.