Går videre med Senjapakken

Senja kommunestyre stemte for å be om en mulighetsstudie for Senjapakken.

KOMMUNESTYREMØTE: Mot åtte stemmer ble det vedtatt å gå videre med en mulighetsstudie for Senjapakken.  Foto: Robin Ali Wahl

nyheter

Folkebladet har tidligere skrevet at Senja kommune ønsker et spleiselag med stat og fylke for å løse akutte utfordringer innen vei og samferdsel. Prosjektet vil bli delvis finansiert av bompenger. Blant tiltakene er tunnel gjennom Finnsnes sentrum, opprustning av Gisundbrua og nye gang- og sykkelveier.


Tror på stemning for bompenger for å løse veiutfordringer

Senja kommune ønsker et spleiselag med stat og fylke for å løse akutte utfordringer innen vei og samferdsel. Kommunen ønsker også å ha brukerne med på å betale regninga — les bompenger.


Mot åtte stemmer stemte kommunestyret torsdag for å be fylkeskommunen om å sette i gang utredningsarbeidet.