Pionerer på vei til jubileum

Med nye dresser i bagasjen er Thorbjørn Flakstad (85) og Aksel Fallsen (72) på vei i bobilen for å feire 50-års jubileumet for norsk oppdrettsnæring på Hitra.

PIONERER: Thorbjørn Flakstad (t.v) og Aksel Fallsen var med sin pionerinnsats først på 70-tallet med på å legge grunnlaget for den suksessen som oppdrettsnæringa opplever i dag.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Sjøl var de pionerer i næringa i nord. Flakstadvåg Fiskeoppdrett med Thorbjørn Flakstad i spissen, som ble etablert i 1972, fikk i 1974 konsesjon nummer én i Troms. Sambygdingen Aksel Fallsen var den første til å bli ansatt som røkter.

– Vi ble aldri rike, men noen må gå foran og pløye og harve. Ingen trodde at det gikk an å oppdrette laks i Troms og Finnmark. Det var for kaldt ble det sagt. Vi så at det var et potensial og beviste at det lot seg gjøre, sier Thorbjørn Flakstad.