De styrer det kommunale foretaket som skal forvalte Målselv kommunes bygg og eiendom:

Nå starter jakta på en daglig leder

Målet er å bevare og øke verdien av kommunens eiendommer. Nå er styret i gang med jobben, og den første oppgaven er å få på plass en framoverlent daglig leder for det kommunale foretaket Målselv boligbygg og eiendom KF.

HÅNDPLUKKET:  Disse fem er håndplukket til å sitte i styret for det kommunale foretaket Målselv boligbygg og eiendom KF. Fra venstre: Vegard Gystad, Frank Stensland, Sylvi Granheim, Astrid Fjose og Vanja Simonsen. I løpet av høsten håper de også å ha på plass en daglig leder for foretaket.  Foto: Privat

nyheter

På tampen av fjoråret vedtok kommunestyret i Målselv å opprette et kommunalt foretak for å håndtere kommunens eierskap, samt forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens boliger og øvrig eiendom på en kostnadseffektiv måte. I klartekst er da målet at alt av kommunal eiendom som ikke er formålsbygg (som skoler og sykehjem) etter hvert skal inngå i foretakets portefølje, og styreleder Astrid Fjose vedgår at hun kjenner på ansvaret som er knyttet til den oppgaven som hun sammen med sine fire styrekolleger er håndplukket til.

– Men det er først og fremst spennende! Og målet er jo at kommunen skal få noe igjen for denne satsinga, sier hun.