Går inn for at Målselv skal avslutte legevaktsamarbeidet med Bardu:

Vil ha Senja-samarbeid fra nyttår

Administrasjonen i Målselv går inn for at kommunens innbyggere fra nyttår skal dra til Finnsnes for å oppsøke legevakta. Tirsdag skal formannskapspolitikerne si sitt.

VIL TIL SENJA:  Helsekommunalsjef Elin Aas har vært med i utredningsgruppa og saksbehandlet legevaktsaken som tirsdag skal opp i formannskapet. På bakgrunn av utredninga foreslår kommunedirektør Frode Skuggedal (t.h.) at Målselv fra nyttår skal inn i et Finnsnes-basert legevaktsamarbeid med Senja og Sørreisa.   Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Målselv er i dag tilsluttet et interkommunalt samarbeid med Bardu, Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy med Bardu som vertskommune, men dersom administrasjonen får det som de vil må målselvinnbyggerne til Finnsnes for å oppsøke legevakt fra nyttår.

I saksframlegget til tirsdagens formannskapsmøte er nemlig innstillinga at det Bardu-baserte samarbeidet avsluttes fra nyttår, og at det da erstattes av et Senja-basert samarbeid der også Sørreisa er med.