Om vaksinefordeling og strenge nasjonale retningslinjer:

- Henger overhodet ikke på greip

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) mener regjeringens fordelinger av vaksiner og kravet om å følge strenge nasjonale retningslinjer ikke henger på greip. Hun vil ha større kommunal selvråderett under gjenåpningen.
nyheter

Salangen-ordføreren reagerer på lik linje med en rekke kommuneleger i landsdelen. 16. mai sendte 15 leger fra nord et opprop til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. De sier skjevfordelingen av vaksiner skaper både etiske og praktiske utfordringer, og de kritiserer korte frister og mangelfull informasjonsflyt.

Wiggen Prestbakmo mener blant annet at det er en sterk ubalanse i at regjeringen på den ene side vurderer det slik at kommuner med lite smitte står bakerst i vaksinekøen, samtidig som de må følge strenge nasjonale retningslinjer.