Vil oppheve nattestenging av skuterløyper og opprette områder for frikjøring for ungdom

Etter møte med Målselv-ordfører Bengt-Magne Luneng for litt under to måneder siden, om det mange mener er et altfor strengt regelverk knyttet til skuterferdsel, har Facebook-gruppen «Motorferdsel- og nyttekjøring» kommet med en høringsuttalelse som de har sendt til kommunen.

SKUTERMØTE: Fra da Målselv-ordfører Bengt-Magne Luneng (midten) var i møte med blant annet. Torbjørn Fagermo (t.v.) og Odd Thomassen i mars i år.   Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Forkjemper for skuterferdsel, Torbjørn Fagermo, forteller til Folkebladet søndag at de lørdag denne helga sendte av gårde elleve innspill til kommunen, som de håper vil bli tatt til følge. Høringsuttalelsen kommer etter at flere skutereiere stilte opp på et møte med Målselv-ordfører Beng-Magne Luneng i slutten av mars i år, og er en liste med konkrete punkter de mener kommunen må ta stilling til.

Det første punktet i høringsuttalelsen omhandler nattestenging av løypene. I dag er det slik at skuterløypene er stengt imellom 23.00 og 06.00, og dette ønsker man at skal oppheves.