Høyres landsmøte:

Fikk gjennomslag for endringer i fiskeripolitikken: – Vi er særdeles godt fornøyde

I helga avholdt Høyre digitalt landsmøte, og Senja Høyres Geir-Inge Sivertsen stilte som delegat fra Høyre i nord. Han hadde i oppgave å legge fram en rekke endringsforslag innen fiskeri og havbruk, og sammen med resten av delegasjonen fra Troms og Finnmark Høyre fikk han landsmøte til å stille seg bak flere av forslagene.

FORNØYD: Geir-Inge Sivertsen fra Høyres landsmøte i 2019.   Foto: Privat

nyheter

Over telefon, like etter at landsmøte var ferdig søndag, kunne en glad og fornøyd Sivertsen fortelle at flere av endringsforslagene han fremmet for Høyres partiprogram for 2021-2025 ble stemt for.

– Alt i alt er vi veldig godt fornøyde når det gjelder uttellinga på endringsforslagene vi la fram innen fiskeri og havbruk. Gjennom et godt samarbeid med kystfylkene i landet, klarte vi å få flertall for de fleste punktene vi la fram. Det betyr at at politikken vår blir enda mer spisset innenfor sjømat, og forutsetningene vil bli enda større for å kunne drive utvikling i næringa.