– Nytt høydepunkt når det gjelder UNEs arroganse

Odd Fredriksen mener UNE tar feil på flere punkter, blant annet om familiens tilknytning til LTTE. – Gi oss konkrete eksempler, sier han.

reagerer skarpt: Odd Fredriksen (til høyre) nærmest slakter svaret UNE kom med på fredag. Han mener UNE tar feil på flere punkter. Til venstre: Dilani Johnson Collin. Foto: Privat 

nyheter

Odd Fredriksen, tidligere medlem av UNE og nå medlem av støttegruppa for familien Collin reagerer skarpt på flere av UNEs påstander i svaret til Folkebladet, ikke minst om manglende troverdighet.

– Ikke rettslig prøvd

– De krampholder fast på dommen i lagmannsretten i 2014 hvor de med god hjelp fra Landinfo klarte å overbevise retten om at vitnene som bekreftet deres historie ikke var troverdige. Man mente de bare ville gjøre familien en vennetjeneste. Ingen senere vitneutsagn og rapporter som støtter familiens forklaring, har fått dem til å bevege seg en millimeter. De viser til at domstolene støtter dem, men overser at bortsett fra rapporten fra Erik Solheim, har ingen av de senere rapportene vært gjenstand for rettslig behandling. Det var disse rapportene som var grunnlaget for den siste omgjøringsbegjæringa som UNE brukte et helt år på å besvare. Dette siste avslaget er ikke rettslig prøvd, tordner Fredriksen.