Vil ha pakke for hele kommunen

Senterpartiets Roy-Willy Hansen er bekymret for at Gisundbrua skal bli en bremsekloss for framtidas Senja-samferdsel. Derfor er han glad for at han fikk gjennomslag for å utrede alternativ kryssing av Gisundet i forrige ukes møte i det kommunale utvalget for samfunnsutvikling.

IKKE BARE FINNSNES: Roy-Willy Hansen (Sp) er opptatt av at «Senjapakken» skal bli en samferdselspakke for hele Senja kommune. Derfor er han glad for at et enstemmig utvalg for samfunnsutvikling anbefaler ei løsning som inneholder distriktstiltak og utredning av alternativ kryssing av Gisundet.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Hansen har merket seg den debatten og det engasjementet som er kommet i kjølvannet av lanseringa av den såkalte «Senjapakken».

– Det måtte man forvente når man tar til orde for brukerbetalinger som løsning. Noen er prinsipielt imot all bompengefinansiering og mener eierne av de ulike veiene må ta eget ansvar for vedlikehold og oppgradering, sier han, og legger til at han er bekymret for at det forslaget som er kommet fra administrasjonen gjør at «Senjapakken» blir oppfattet som en bypakke mer enn som en samferdselspakke for hele kommunen.