Reduksjon i sykefravær i Dyrøy kommune:

Samarbeidsprosess har fått ned sykefraværet i Dyrøy

Dyrøy kommune satt i gang et arbeid i 2018 for å redusere sykefraværet. Siden den gangen er det totale fraværet redusert fra 11,1 prosent til 7,71 prosent i 2020.

Markering: Ledelsen i Dyrøy kommune sørget fredag for at alle enhetene i kommunen fikk kake for innsatsen.   Foto: Privat

nyheter

Samtidig kan kommunen slå i bordet med det laveste korttidsfraværet på fem år. Det er rådmann Tore Uthaug godt fornøyd med.

Startet en prosess i 2018

– Ja, jeg er fornøyd, men samtidig er vi bevisst på at vi er en forholdsvis liten organisasjon hvor endringer knyttet til få personer kan gjøre store utslag på statistikken, sier Uthaug.