Skal utrede innlemming i forvaltningsområdet for samisk språk: – Vil være en enorm anerkjennelse

Mot én stemme vedtok kommunestyret å utrede hva det vil bety å innlemme Målselv i forvaltningsområdet for samisk språk. Det er Karen Anette Anti veldig glad for.

VANT FRAM: Karen Anette Anti talte varmt for innlemming av Målselv i for­valt­nings­om­rå­det for sa­misk språk fra åpen talerstol i kommunestyret. Hun vant fram med sitt budskap, for med 22 mot 1 stemme vedtok kommunestyret å utrede innlemming samt støtte etablering av en arena for samisk språk, kultur og næring i tilknytning til Høgtun Kulturklynge.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Dette er en stor dag! Ja, faktisk en kjempedag, sa Karen Anette Anti i etterkant av onsdagens kommunestyremøte.

Hun er sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund og bosatt i Målselv, og i kommunestyret benyttet hun seg av «åpen talerstol» for å framsnakke betydninga av at Målselv starter en prosess for å bli en del av det samiske språkforvaltningsområdet.