Investerer i hybrid-brønnbåt til mellom 300 og 400 millioner

Brønnbåt Nord på Engenes i Ibestad kommune har bestilt fartøyet, som er designet av det harstadbaserte selskapet NSK Ship Design.

Brønnbåt Nord på Engenes i Ibestad kommune  Foto: ILLUSTRASJON - NSK SHIP DESIGN

nyheter

Fartøyet har et brønnvolum på 2800 m³ og skal etter planen leveres i andre kvartal i 2023. Det skal bygges på Sefine byggeverft i Tyrkia. Partene i det nordnorske samarbeidet har lagt ned et betydelig arbeid med å redusere selskapets karbon-avtrykk, samt sikre skånsom og hygienisk levende fiskehåndtering.

Dette skjer primært ved at båten utrustes med et robust batterihybrid kraft- og fremdriftssystem, dynamisk posisjoneringssystem og landstrømtilkobling. Sammen med energigjenvinning og andre tiltak skal dette gi betydelig reduserte klimagassutslipp.

– Investeringen er et ytterligere steg i retning mot å redusere fotavtrykket og gjøre vår oppdrettsvirksomhet enda mer miljøvennlig, sier daglig leder det Astafjord-baserte brønnbåtrederiet Brønnbåt Nord, Per-Harald Olsen i en pressemelding. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratangslaks og Kleiva fiskefarm AS.

En brønnbåt er en type fartøy som brukes i sjømatnæringen. Den har rom, også kalt brønner, der sjøvann sirkulerer slik at fisken kan fraktes levende fra oppdrettsanlegg til slakteri. Brønnbåter brukes også for å frakte smolt ut til anleggene.


– Denne brønnbåten blir vårt tredje nybygg på kort tid, og sikrer oss en moderne flåte. Den skal primært drifte i regionen (Troms og Nordland) og utføre oppdrag for eierne. Det nye fartøyet skal inngå i rederiets flåte for å imøtekomme den økende etterspørselen etter energieffektive transport- og behandlingsfartøy, også innenfor eksponert havbruk hvor fartøyet også er tiltenkt å operere.

– Investeringen er i størrelsesorden mellom 300 til 400 millioner. Et eksempel på hvordan vi som oppdrettere i regionen sammen kan både øke verdiskapningen og gjøre våre virksomheter enda mer miljøvennlig, poengterer han.

Olsen trekker også fram det gode samarbeidet med NSK Ship Design og DNB, som har muliggjort nybygget.

– NSK Ship Design og Brønnbåt Nord har samarbeidet tett over lengre tid for å videreutvikle rederiets brønnbåtflåte i en enda mer miljøvennlig retning, opplyser Mats Nygaard Johnsen, administrerende direktør i NSK i den samme meldingen.

– Brønnbåt Nord er en viktig kunde for NSK Ship Design. Selskapet eies av en gruppe solide fiskeoppdrettere, med stor vilje til å sammen gjøre investeringer for å gjøre oppdrettsnæringen enda mer bærekraftig. Dette både på båtsiden og med utviklingen av neste generasjons havbruksanlegg. Samarbeidet med Brønnbåt Nord er derfor av stor verdi for NSK Ship Designs videre utvikling av bærekraftige løsninger innen akvakultur, mener Nygaard Johnsen.