Brudd i jordbruksforhandlingene: - Vi er svært skuffet

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte torsdag å gå til brudd i årets jordbruksforhandlinger.

RAMMER TROMS-LANDBRUKET: Rubach sier regjeringens tilbud setter Troms-bonden ute av kraft til å levere på Stortingets eget mål om økt matproduksjon basert på norske ressurser og et landbruk over hele landet.  Foto: Privat

nyheter

– Tilbudet fra staten var så langt unna kravet til næringen at vi ser ingen annen utvei, sier fylkesleder Tone Rubach i Troms Bondelag.

For en uke siden leverte faglagene et samlet krav til staten, med en ramme på 2.1 milliard. Tirsdag leverte staten sitt tilbud. Det førte til at sjokket spredde seg innad i landbruksnæringen, sier Rubach.

– Tilbudet var på knappe 962 millioner. Under halvparten av kravet, langt under det som kreves for å dekke kostnadsveksten og med ingen intensjoner om å tette lønnsgapet mellom landbruket og lønnsmottakere. Forventningen om ekstra midler til å møte omstillingen fra bås til løsdrift var heller ikke nevnt, sier Rubach som uttrykker stor skuffelse og overraskelse over regjeringen.

Troms rammes

Rubach sier regjeringens tilbud setter Troms-bonden ute av kraft til å levere på Stortingets eget mål om økt matproduksjon basert på norske ressurser og et landbruk over hele landet.

– De har og valgt å se bort fra det enorme investeringsbehovet i Troms-landbruket. Vi trenger titalls millioner av kroner over flere år for å imøtekomme løsdriftskravet 2034 i Troms. Vi trenger også titalls millioner kroner til investeringer for å styrke svinekjøttproduksjonen i nord og vi trenger et inntektsløft som er rettet mot være små- og mellomstore bruk i distriktene, sier Rubach.

– Stortinget må ta ansvaret

Senterpartiet mener Stortinget må gå inn og ta ansvar etter at bøndene brøt jordbruksforhandlingene med staten.

– Regjeringens manglende vilje til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklagelig. Det er derfor forståelig at jordbruket varsler brudd i årets jordbruksoppgjør, sier leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Landbrukspolitisk talsperson for Frp, Sivert Bjørnstad, går hardt ut mot Norges Bondelag etter bruddet i jordbruksoppgjøret. Overfor Nationen beskylder han Norges Bondelag for å drive valgkamp for Senterpartiet

– Det er som kjent valg i år, og at Bondelaget har startet valgkampen for Senterpartiet, kan ikke overraske noen, sier Bjørnstad til avisen, melder NTB.

Han mener det ser ut som bruddet har vært planlagt, ettersom bøndene ikke engang var villige til å sette seg ned ved forhandlingsbordet.