– Må ta hensyn til en forverret situasjon på Sri Lanka

Professor Iselin Frydenlund fastholder at det medfører stor fare å sende familien Collin i retur. Hun mener saken er moden for en ny og grundig vurdering der situasjonen på Sri Lanka får fokus.
nyheter

Frydenlund, som er professor og Sri Lanka-ekspert ved MF vitenskapelig høyskole (menighetsfakultet) har nylig uttalt seg i en kronikk i Dagbladet om kirkeasylsaken på Finnsnes. Hun er klar på at situasjonen på Sri Lanka har forverret seg og at retur av familien medfører stor fare for dem.

– Svært spesiell sak

Med en forverret situasjon på Sri Lanka mener hun saken bør vurderes på nytt. Folkebladet spurte Frydenlund hvorfor hun engasjerer seg i denne saken.