Sterke reaksjoner på Senterpartiets kuvending om skolestrukturen i Bardu:

Mener Sp har servert reinspikka løgn

Arbeiderpartiet reagerer stekt på oppspillet til Senterpartiets åpning for å legge ned grendeskolene i Bardu. – Det Senterpartiets gruppeleder har sagt om at de har en plan, har jo vært reinspikka løgn, sier Ap-gruppeleder, Berit Sandnes Wikstøl. Høyre ønsker derimot å rette fokuset stramt på det som nå må gjøres.

opprørt: Arbeiderpartiets gruppeleder Berit Sandnes Wikstøl er opprørt over Senterpartiets forklaring på hvorfor de har snudd og nå åpner opp for å legge ned grendeskolene i Bardu. «Reinspikka løgn» er betegnelsen hun bruker på Sp-gruppeleder Karl Johnny Bjørnsens tidligere utsagn om at partiet hadde en plan for å få kontroll på kommuneøkonomien uten å legge ned skoler.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Wikstøl sier at hun dypest sett er glad for at Senterpartiet har snudd og nå innser at den økonomiske situasjonen ikke tillater at man kan beholde en skolestruktur med to grendeskoler i Bardu, men hun har liten sans for måten snuoperasjonen kom på.


Sp gjør helomvending og åpner for å legge ned begge grendeskolene i Bardu:

– Smertefullt – men vi kan ikke trylle

Styringspartiet i Bardu har tviholdt på videre drift av grendeskolene tross bekmørke skyer i den kommuneøkonomiske horisonten. Men nå har Senterpartiet (Sp) snudd, og det kan bety at alle grunnskoleelevene i Bardu samles i den nye skolen på Setermoen fra høsten 2022.


– Det er historieløst, for også Senterpartiet har visst om denne situasjonen siden 2015. Da har de altså heller valgt å skylde på administrasjonen og ikke minst den enhetslederen som på svært ryddig vis har utredet den saken om skolestrukturen som for bare 2–3 uker siden endte med at Senterparti-flertallet gikk for å bevare både Øvre og Nedre Bardu skole. Nå har altså denne enhetslederen sagt opp jobben i protest mot den måten han faglig sett er blitt behandlet på, og så følger altså ordføreren og Senterpartiet opp med å snu helt om i en sak som, til tross for advarsler fra alle hold, ble avgjort i kommunestyret i midten av april. Jeg finner nesten ikke ord for å beskrive hvor uansvarlig jeg synes dette er, sier Ap-gruppelederen.