Sp gjør helomvending og åpner for å legge ned begge grendeskolene i Bardu:

– Smertefullt – men vi kan ikke trylle

Styringspartiet i Bardu har tviholdt på videre drift av grendeskolene tross bekmørke skyer i den kommuneøkonomiske horisonten. Men nå har Senterpartiet (Sp) snudd, og det kan bety at alle grunnskoleelevene i Bardu samles i den nye skolen på Setermoen fra høsten 2022.

SNUR OM GRENDESKOLER: Gruppeleder Karl Johnny Bjørnsen slår fast at Senterpartiet ikke lenger kan være en garantist for at grendeskolene i Bardu skal bestå. Partiet, som har rent flertall i kommunestyret, ser nå at den økonomiske situasjonen i kommunen er så krevende at det kan bli nødvendig å legge ned skolene i både Øvre Bardu og Nedre Bardu fra høsten 2022.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Vi ser at vi ikke lykkes med omstillinga slik vi har håpet på, og da må også vi se realismen i situasjonen. Å beholde grendeskolene i både Øvre Bardu og Nedre Bardu har vært viktig for Senterpartiet gjennom årtier, men vi ser nå at vi må gjøre strukturgrep dersom vi ikke skal kjøre kommuneøkonomien i grøfta og havne på Robek-lista. Det er smertefullt, men vi kan ikke trylle, sier Senterpartiets gruppeleder i Bardu kommunestyre, Karl Johnny Bjørnsen.


Frykter Sp vil rasere Bardu-velferden

Onsdag vedtok Senterparti-flertallet i kommunestyret å beholde grendeskolene i Bardu. Ifølge Ap og Høyre innebærer det i praksis at det kommunale velferdstilbudet vil bli rasert og at det ikke blir mulig å drifte kommunen innenfor lovens rammer.


Ville videreføre

Så sent som 14. april vedtok kommunestyret å videreføre de to grendeskolene, Det var Sp-flertallet i kommunestyret som da stemte fram dette, og det gjorde de til tross for at en splitter ny skole til over 400 millioner skal stå ferdig på Setermoen i slutten av inneværende år. Og til tross for at denne skolen blir bygget for å ha plass til alle kommunens grunnskoleelever. I etterkant var det sterke opposisjonsreaksjoner på vedtaket, og i Folkebladet 16. april slo gruppelederne i Arbeiderpartiet og Høyre fast at de fryktet at den kommunale velferden i Bardu ville bli rasert som følge av Senterpartiets kompromissløse holdning til grendeskolene. For i bakteppet lå det allerede et økonomisk omstillingsbehov på 36,7 millioner fram mot 2024, og i det aktuelle møtet ble kommunestyret orientert om at kommunen hadde et merforbruk på over 11 millioner i 2020. Ap og Høyre foreslo da at Nedre Bardu skole skulle legges ned allerede til høsten og at Øvre Bardu skole skulle legges ned neste høst, et grep som de basert på administrasjonens saksutredning tallfestet til å gi ei innsparing på 35 millioner kroner innen utgangen av 2024. Den gang avviste Sp-gruppeleder Karl Johnny Bjørnsen at videreføring av grendeskolene ville føre til noen rasering av Bardu-økonomien, men på tampen av forrige uke skjedde det mye.