– Offentlig nedleggelse av Tromslandbruket

 Bonde organisasjonene krevde 2,1 milliarder kroner, mens det klokka 11.00 tirsdag formiddag ble klart at staten tilbyr under halvparten, 962 millioner kroner.
nyheter

– Regjeringen har lagt frem et skamtilbud uten noe snev av forståelse for dagens situasjon. Et tilbud så godt som rensket for investeringsmidler er kroken på døra for landbruket i Troms, sier fylkesleder i Troms Bondelag Tone Rubach.

– Man bli jo matt av dette tilbudet. Det viser bare ingen forståelse for dagens situasjonen i norsk landbruk. De møter oss ikke, slik de regner sier de at vi har en økning på 4,5 prosent. Men de møter oss overhodet ikke i forhold til å tette inntektsgapet mellom landbruket og andre lønnsmottakere. Men dette tilbudet øker gapet enda mer, det er knapt nok til kostnadsøkningen, sier Rubach til Folkebladet.