Landsmøtet i KrF avviste uttalelse om kirkeasylsaken

Landsmøte i KrF ville ikke gå for uttalelsen om kirkeasylsaken på Finnsnes torsdag kveld. De utsatte saken ved å videresende uttalelsen til sentralstyret i partiet.

SKUFFET: Lokalpolitiker Per-Inge Søreng er skuffet over eget parti som valgte bort uttalelsen om kirkeasylsaken under Landsmøtet torsdag kveld. Men han er heller ikke imponert over SV som til tross for sterk kritikk av KrF ikke vil sette krav om at denne saken skal løses om det blir aktuelt med regjeringssamarbeid til høsten.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Lokalpolitiker og medlem av støttegruppa for familien Collin, Per-Inge Søreng (KrF) hadde på forhånd satt sin lit til at partiet ville stå for den foreslåtte uttalelsen fra Troms og Finnmark KrF, som kunne samle partiet om å gi familien opphold på humanitært grunnlag. Søreng kritiserer eget parti for å ikke ta stilling i saken, men er heller ikke imponert over at SV ikke er villig til å sette krav til eventuelle samarbeidene regjeringspartier til høsten i kirkeasylsaken.

Skuffet over eget parti

– Jeg er skuffet i dag over eget parti at en ikke mannet seg opp og vil si noe om denne saken under Landsmøtet. Det er redaksjonskomiteen som tok denne beslutningen. Jeg kan skjønne at det blant mange hundre forslag til uttalelser kan bli vanskelig. Men jeg hadde håpa at denne saka var viktig nok for KrF, fordi den har vart så altfor lenge og må få en snarlig avgjørelse. Jeg hadde håpa på at Landsmøte kunne si noe fordi det kunne hatt betydning for utfallet slik at denne familien endelig kunne få opphold og et verdig liv. Nå blir det selvfølgelig fullt trøkk mot sentralstyret i KrF for å få en uttalelse. Det er fylkeslederen i Troms KrF i full gang med. Han anmoder sterk om at sentralstyret må manne seg opp og si noe, selv om Høyre er uenig, sier Søreng.