Dette mener folk på Finnsnes om den nye Senjapakken:

– Jeg skjønner jo at mye av det er nødvendig

Folkebladet tok turen ut i Finnsnes sentrum for å høre hva folk hadde å si om den nye «Senjapakken», og mer konkret; hvilke tanker de har om bompengefinansieringen.

POSITIV: BussjåførTesfalem Mulugeta er bussjåfør for Tide, og sier han håper at Senjapakken slår igjennom på den måten at veiene blir bedre.  Foto: Lars Olav Rege

nyheter

I Senjapakken ligger det inne å få bygd en tunnel gjennom Finnsnes sentrum, en opprustning av Gisundbrua for gående og syklende, nye gang- og sykkelveier på Silsand, i Trollvika og i Finnfjordbotn, og skredsikring og utbedring av sjømatveiene.

Da nyheten om at dette ønskes finansiert gjennom et spleiselag mellom stat, fylket og kommune, og gjennom at brukerne av veien betaler bompenger, reagerte Sonja Lajord slik.