Skal bruke 200 millioner til fylkesveier på Senja

I løpet av 2021 og 2022 skal det gjennomføres tiltak på senjaveiene for nærmere 200 millioner kroner.

PÅ BEFARING: Disse var på befaring på Nord-Senja fredag, (fra venstre) Nicklas Simonsen (Ap, Senja kommune), Herbjørg Valvåg (Sv, Senja kommune), Kristina Hansen (Ap, fylkesråd for samferdsel), Karin Eriksen (Sp, fylkesråd for næring og miljø), Oddgeir Simonsen (Driftsleder, Nergård) og Tom Rune Eliseussen (Sp, ordfører Senja kommune).  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

nyheter

Fylkesrådet kunne fredag presentere et stort samferdselsløft for fylkesveger i Senja kommune. 198 millioner kroner skal brukes på tiltak.

– Troms og Finnmark fylkeskommune har gjennom strategien «fra kyst til marked» hatt fokus på fylkesvegenes betydning for næringsutvikling, verdiskaping og bosetting. Med bakgrunn i denne strategien har det blitt laget flere utredninger og analyser rundt næringstransport. I dag ble planene for utbedringstiltak presentert for lokalpolitikere og næringsliv på Senja, opplyser fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen (Ap), i ei pressemelding fredag ettermiddag.