Målselv med spenstige boligplaner for forsvarspersonell:

Dette kan bli nye Øverbygd sentrum

Forsvaret trenger boliger og Målselv ønsker å legge til rette for å utvikle dem. Resultatet kan bli ei storsatsing som forandrer sentrumsprofilen i Øverbygd.

NYE ØVERBYGD: Slik kan det bli seende ut i Øverbygd sentrum om relativt kort tid dersom de planene Målselv kommune nå jobber med blir gjennomført. Et boligkompleks med 24 leiligheter for forsvarsansatte kan bli reist på 14 måneder dersom kommunen velger å gå for det — med eller uten en avtale med Forsvaret i bunnen.   Foto: Norconsult (Illustrasjon)

nyheter

– Tanken bak dette er å satse på medflyttere og legge til rette for at det skal bli attraktivt for forsvarspersonell og deres familier å bosette seg heller enn å ukependle til jobb i Målselv. Vi ønsker å stimulere til bolyst, og på denne måten berike målselvsamfunnet med både skatteinntekter og flere og mer fornøyde innbyggere, sier Thorbjørn Nymo.

Han er ansatt i ei prosjektstilling i Målselv kommune dette halvåret, og onsdag ga han formannskapet innblikk i de planene som nå foreligger for en helt ny og offensiv modell for boligutvikling i Øverbygd. Utgangspunktet er at Forsvaret har et skrikende behov for boliger knyttet til den oppbygginga som nå skal gjøres i Skjold leir, og en helt ny modell for boligutvikling er nå utviklet og solgt inn helt til topps i Forsvaret.