Familien Collin i kirkeasyl i Finnsnes kirke:

Trenger ikke beskyttelse?

ØYENVITNER: – I et eventuelt tribunal i FN-regi om disse spørsmålene, vil familien i kirkeasyl være øyenvitner! skriver Odd Fredriksen, her sammen med Dilani Johnson Collin under en konsert i Finnsnes kirke.  Foto: Privat

nyheter

Viser til utsagnene fra avdelingsleder Ingun Halle i utlendingsnemnda (UNE). Etter det vi skjønner har man ikke ønsket å stille til intervju, men har i stedet sendt skriftlig melding til Folkebladet. Der kommer hun med noen påstander som verken er dokumentert eller kan få stå uimotsagt.

At hun uttrykker full tillit til nemndlederen som har behandlet de fire siste omgjøringsbegjæringene, kommer ikke som noen overraskelse. Noe annet ville jo vært en sensasjon!

UNE påstår at familien har endret forklaringen gjennom årene, og at historien deres derfor ikke er troverdig. Hva mener UNE? Hva slags endringer og når har det skjedd?

Etter vår oppfatning har de ikke endret noe som helst. Derimot har de fortalt mer etter hvert som de har følt seg trygg nok til å gjøre det. Da de kom til Norge i 2009, fortalte de om eldste sønnen som sitter i fengsel, dømt for drap og med tilståelse etter tortur både av han sjøl og hans yngre bror. Broren slapp ut etter tilståelsen og har nå fått opphold i Canada. Denne forklaringen har de ikke endret på, og de trodde at saken med sønnen/broren i seg selv ville være nok til at de ville få opphold. Brorens sak er nemlig anket, og de frykter at de vil bli utsatt for tortur for å fremme en ny tilståelse.

Når det gjelder deres tilknytning til tamil-tigrene (LTTE) ble de advart av andre tamiler mot å fortelle om det i det første asylintervjuet. Dette har de fortalt om senere; at faren jobbet for en radiostasjon kontrollert av LTTE, og at datteren jobbet i en bank kontrollert av LTTE. Dersom man leser rapporten fra BBC-journalisten som lå ved siste omgjøringsbegjæring, vil man kunne lese hvilken grusom skjebne som rammet en annen kvinne med tilsvarende jobb i denne banken. Myndighetene ville presse henne til å fortelle hvor bankens penger var gjemt, noe hun selvfølgelig ikke visste. Det endte med tortur, voldtekt og til slutt drap! Denne forklaringen har de heller aldri endret på. Vi får en følelse av at Ingun Halle prøver å insinuere at de har snakket usant. Det har de altså ikke, men det brukes hele tiden mot dem at de ikke fortalte alt fra starten av. Grunnen til det har vi allerede gjort rede for.

UNE viser til at saken har vært behandlet i tingrett, lagmannsrett og høyesterett. Til det er det å si følgende: Etter at tidligere fredsmegler og senere minister med ansvar for å følge utviklinga i Sri Lanka, Erik Solheim, gikk god for vitnene som ikke ble trodd i retten i 2014, ble det sendt ny omgjøringsbegjæring høsten 2019. Denne ble avslått i januar 2020, og dermed anket på ny til tingretten. Der ble den pga. pandeminen gjenstand for såkalt skriftlig behandling uten vitner og med kun en fagdommer. Videre anke til lagmannsrett og høyesterett førte heller ikke fram.

UNE baserer seg etter det vi kan forstå kun på informasjon fra det som kalles Landinfo. Det er et organ som UNE bruker for å innhente informasjon fra de ulike landene som asylsøkerne kommer fra. Siste rapport om Sri Lanka er fra 2016. Det ser derfor ut til at man ikke tar inn over seg det som skjedde i 2019. Da ble det valgt ny president, og det er samme person som var forsvarsminister under avslutninga av borgerkrigen, og dermed ansvarlig for massakreringen tusenvis av tamiler. At presidenten den gang var hans bror som nå er blitt statsminister, har endret mye. De nye makthaverne har blant annet nektet å samarbeide med FN vedrørende spørsmålet om krigsforbrytelser under avslutninga av krigen!

Allerede før den siste rettsrunden, i slutten av mars 2020, ble det sendt inn ny omgjøringsbegjæring. Denne omgjøringsbegjæringen baserte seg på:

* Rapport fra professor og Sri Lanka-ekspert Øivind Fuglerud som mente det var stor risiko forbundet med retur for familien, blant annet med henvisning til den aktuelle situasjonen i landet

* Rapport fra en britisk journalist med store kunnskaper om Sri Lanka.

* Rapport fra Lars Sølvberg, tidligere generalinspektør for hæren. I Sri Lanka ledet han den nordiske overvåkinga av våpenhvilen (Sri Lanka Monitoring Mission) og hadde som en av sine medarbeidere

* Lars Bleymann, som hadde sitt ansvar i LTTE-området. Han og Lars Sølvberg tok kontakt med familien høsten 2020 etter at noen hadde gjort dem oppmerksom på familiens situasjon. I et nettmøte i november gjenkjente Bleymann både far og datter og kunne derfor i sin rapport, blant annet med bilder, dokumentere deres tilknytning til LTTE!

Til tross for all denne dokumentasjonen, vedtok UNE 22.mars 2021 å avslå begjæringen om opphold. Vi sitter da igjen med følgende spørsmål: Hvor sannsynlig er det at et menneske som har gjort seg opp ei mening og sagt «nei» tre ganger, lar seg overbevise av ny informasjon og dokumentasjon? Denne saka viser at den sannsynligheten ikke er stor!

FNs menneskerettighetsråd gjorde 23. mars 2021 vedtak om å be høykommisæren for menneskerettigheter og starte arbeid med å skaffe bevis for brudd på menneskerettigheter og antidemokratisk utvikling i Sri Lanka. Dette vil nok også føre til søkelys mot krigsforbrytelsene som de nåværende makthaverne ikke ønsker å samarbeide med FN om. I et eventuelt tribunal i FN-regi om disse spørsmålene, vil familien i kirkeasyl være øyenvitner!