Sandbukt innstilt som sorenskriver

Innstillingsrådet for dommere har innstilt sorenskriver Unni Sandbukt på førsteplass til stillingen som sorenskriver for den nye rettskretsen Nord-Troms og Senja tingrett.

UNNI SANDBUKT: Innstilt som sorenskriver for den nye rettskretsen.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Når nå Nord-Troms og Senja tingrett skal slås sammen til en rettskrets om få dager må en ny domstolleder på plass for den nye rettskretsen. Både sorenskriver i Nord-Troms tingrett Unni Sandbukt og sorenskriver i Senja tingrett Frank Kjetil Olsen har søkt på stillingen.


To har søkt på sorenskriver-stillingen

Ikke overraskende har både dagens sorenskriver Frank Kjetil Olsen for Senja tingrett og sorenskriver Unni Sandbukt for Nord-Troms tingrett søkt på jobben som sorenskriver når de to tingrettene blir slått sammen.


Saken ble behandlet i Innstillingsrådet for dommeres møte 13. april, hvor det enstemmig ble innstilt Sandbukt som nummer 1 til stillingen og Olsen som nummer 2.